MJL_0361 MJL_0361

Over Wiedewei

Met verwondering en aandacht buiten op avontuur

Ronddwalen in de struiken, spelen in de modder, verhalen komen tot leven in een eigen gebouwde hut. Wiedewei creëert deze momenten van verwondering met een buitenbeleving, vol ontdekkingen en ruimte voor de natuur. Kinderen krijgen alle vrijheid voor eigen creativiteit, vrolijke avonturen en heerlijke rustmomenten.

Bij Wiedewei gaan kinderen met verwondering en aandacht buiten op avontuur. Natuurlijke materialen stimuleren hun creativiteit, fantasie en samenspel met leeftijdsgenootjes. We zaaien en oogsten in de moestuin en ervaren nieuwe smaken door gezonde maaltijden. In de ontspannende buitenlucht gaan we op ontdekkingstocht en komen we tot rust.

Zo ontwikkelen kinderen zich met liefde voor de natuur en oog voor hun leefwereld. Hiermee draagt Wiedewei bij aan een toekomstbestendige samenleving.

Gelukkig opgroeien in een groene omgeving

Ronddwalen in de struiken, spelen in de modder, verhalen komen tot leven in een eigen gebouwde hut. Wiedewei creëert deze momenten van verwondering met een buitenbeleving, vol ontdekkingen en ruimte voor de natuur. Kinderen krijgen alle vrijheid voor eigen creativiteit, vrolijke avonturen en heerlijke rustmomenten.

Bij Wiedewei zijn duurzaamheid, groen, mens en dier verweven in alles wat je ziet en beleeft. Zo ontdekken kinderen steeds meer de waarde van de natuur. De vrije omgeving stimuleert kinderen om op een gezonde en natuurlijke wijze te groeien in hun persoonlijkheid en zelfvertrouwen. Ook de ontwikkeling van motoriek en taal krijgt in de natuurlijke omgeving een boost.

Bij Wiedewei ontstaat spel natuurlijk. Kinderen werken samen en maken zo sociale vaardigheden makkelijk eigen. De pedagogisch medewerkers zien waar ieder kind behoefte aan heeft en bieden een helpende hand waar dat nodig is.

Wiedewei  innoveert continu de dagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang. Zo groeit Wiedewei in expertise en werkt Wiedewei samen met belangrijke partners, aan een duurzame en toekomstgerichte kinderopvang. Door de eigen kijk op de ontwikkeling van het kind en de samenwerking met ouders laat Wiedewei kinderen gelukkig opgroeien in een groene omgeving.

Onze kernwaarden

Natuur

Natuur

Kinderen groeien bij ons op in een natuurlijke, groene omgeving. Door de aandacht die we hebben voor groen, leren kinderen natuur en milieu te waarderen. Kinderen gaan bij ons op avontuur in een natuurlijke speel- en leeromgeving. Het groene buitenterrein, de moestuin en natuurlijke materialen prikkelen de fantasie en creativiteit van kinderen.

Groeien

Groeien

Kinderen groeien bij ons door spelenderwijs hun persoonlijke, motorische, sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Door kinderen bewust te maken van liefde voor de natuur en oog voor hun leefwereld, laten we ze groeien tot ambassadeurs van de toekomst. Wij bieden onze pedagogisch medewerkers alle mogelijkheden om te kunnen groeien in hun expertise. Enerzijds voor hun persoonlijke ontwikkeling, anderzijds om kinderen optimaal vooruit te kunnen helpen

Samen

Samen

Kinderen gaan bij ons samen op avontuur en sluiten op deze manier hun eerste vriendschappen. Ook leren ze samen problemen op te lossen. Bij ons ervaren kinderen hoe het is om samen te werken en leren ze sociale structuren kennen. Samen met ouders en ketenpartners zetten wij ons in voor de ontwikkeling van kinderen en kinderopvang. Met elkaar bouwen we aan een duurzame en toekomstgerichte samenleving.

Verwonderen

Verwonderen

Door het bieden van een unieke buitenbeleving verwonderen kinderen zich bij ons over de natuur.  Wij geloven dat kinderen het gelukkigst zijn wanneer ze buiten met al hun zintuigen de natuur ontdekken. Plezier hebben in een vertrouwde omgeving stimuleert hun persoonlijk groei. Bij ons krijgen kinderen de kans om met een nieuwsgierige, open blik en vol verwondering de wereld tegemoet te treden.

De organisatie

Bestuurder
Elly Brand

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Verder hebben zij als taak het met raad ter zijde staan van de bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:

Stephan Buijsse, voorzitter
Leo de Bakker
Olaf McDaniel
Els Groenewoud
Lou Corsius

Veilige en vertrouwde kinderopvang

Werken aan kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is? Bij Wiedewei zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over. Je kindje is letterlijk in veilige, professionele handen.

Pedagogisch beleid

Wanneer je kiest voor kinderopvang, dan wil je dat je zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten, In het pedagogisch beleidsplan geven we de kaders, visie en uitgangspunten aan van waaruit wij werken. We vertellen je hierin wát we doen en waarom we het zo doen.

Meer over Wiedewei

Wiedewei is de groene tak van opvang binnen kinderopvangorganisatie Kibeo. Wil je meer weten over ons? Neem dan ook eens een kijkje op kibeo.nl.

Organogram
Klik hier voor het organogram van Kibeo.

Jaarverslag
Blik terug en kijk vooruit met Kibeo’s jaarverslag van 2022.

Jaarrekening
De jaarrekening van Kibeo is op te vragen via [email protected].

Voorwaarden
Op onze diensten zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing. Je leest ze hier.