MJL_0361 MJL_0361

Over Wiedewei

Natuur voor je kind en je kind voor de natuur

Plassen stampen met vriendjes, huttenbouwen in de Wiedewei tuin, zandtaartjes bakken in de modderkeuken. Buiten zijn, vrij spelen en de natuur ontdekken is goed voor de ontwikkeling van jouw kind. Bij Wiedewei gaat jouw kind samen met vriendjes op avontuur. Van spelen in de modder tot het zaaien van groenten in de moestuin. Je kind krijgt hierin de gelegenheid zichzelf  ongedwongen te ontwikkelen op allerlei gebieden. Wiedewei daagt je kind uit in de eigen ontwikkeling maar geeft daarnaast ook rust en ontspanning.

Onze missie; een toekomstbestendige samenleving

De wereld vraagt om een generatie die weet wat de natuur en samenleving nodig hebben. Kinderen die opgroeien tot bewuste en sociale volwassenen, met oog voor hun leefomgeving. Die vol zelfvertrouwen opgroeien tot ambassadeurs van een duurzame toekomst.

Bij Wiedewei gaat je kind met verwondering en aandacht buiten op avontuur. Natuurlijke materialen stimuleren zijn of haar creativiteit, fantasie en samenspel met leeftijdsgenootjes. Je kind gaat zaaien en oogsten in de moestuin en nieuwe smaken ervaren door gezonde maaltijden. In de ontspannende buitenlucht gaat je kind met vriendjes op ontdekkingstocht en komt hij of zij heerlijk tot rust.

Zo ontwikkelt jouw kind zich met liefde voor de natuur en oog voor zijn of haar leefwereld. Hiermee draagt Wiedewei bij aan een toekomstbestendige samenleving.

Onze visie: Gelukkig opgroeien in een groene omgeving

Ronddwalen in de struiken, spelen in de modder, verhalen komen tot leven in een eigen gebouwde hut. Wiedewei creëert deze momenten van verwondering met een buitenbeleving, vol ontdekkingen en ruimte voor de natuur. Je kind krijgt alle vrijheid voor eigen creativiteit, vrolijke avonturen en heerlijke rustmomenten.

Bij Wiedewei zijn duurzaamheid, groen, mens en dier verweven in alles wat je ziet en beleeft. Zo ontdekt je kind steeds meer de waarde van de natuur. De vrije omgeving stimuleert je kind om op een gezonde en natuurlijke wijze te groeien in zijn of haar persoonlijkheid en zelfvertrouwen. Ook de ontwikkeling van motoriek en taal krijgt in de natuurlijke omgeving een boost.

Bij Wiedewei ontstaat spel natuurlijk. Je kind werkt samen en maakt zo sociale vaardigheden makkelijk eigen. De pedagogisch medewerkers zien waar je kind behoefte aan heeft en biedt een helpende hand waar dat nodig is.

Wiedewei innoveert continu de dagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang. Zo groeit Wiedewei in expertise en werkt Wiedewei samen met belangrijke partners, aan een duurzame en toekomstgerichte kinderopvang. Door de eigen kijk op de ontwikkeling van je kind en de samenwerking met jou als ouder laat Wiedewei kinderen gelukkig opgroeien in een groene omgeving.

Onze kernwaarden

Natuur

Natuur

Je kind groeit bij ons op in een natuurlijke, groene omgeving. Door de aandacht die we hebben voor groen, leert jouw kind de natuur en milieu te waarderen. Je kind gaat bij ons op avontuur in een natuurlijke speel- en leeromgeving. Het groene buitenterrein, de moestuin en natuurlijke materialen prikkelen de fantasie en creativiteit van je kind.

Groeien

Groeien

Je kind groeit bij ons door spelenderwijs zijn of haar persoonlijke, motorische, sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Door je kind bewust te maken van liefde voor de natuur en oog voor zijn of haar leefwereld, laten we de kinderen groeien tot ambassadeurs van de toekomst. Wij bieden onze pedagogisch medewerkers alle mogelijkheden om te kunnen groeien in hun expertise. Enerzijds voor hun persoonlijke ontwikkeling, anderzijds om kinderen optimaal vooruit te kunnen helpen.

Samen

Samen

Je kind gaat bij ons samen met vriendjes op avontuur en sluiten op deze manier hun eerste vriendschappen. Ook leren ze samen problemen op te lossen. Bij ons ervaart je kind hoe het is om samen te werken en leertje kind ook sociale structuren kennen. Samen met ouders en ketenpartners zetten wij ons in voor de ontwikkeling van kinderen en kinderopvang. Met elkaar bouwen we aan een duurzame en toekomstgerichte samenleving.

Verwonderen

Verwonderen

Door het bieden van een unieke buitenbeleving verwonderen kinderen zich bij ons over de natuur. Wij geloven dat kinderen het gelukkigst zijn wanneer ze buiten met al hun zintuigen de natuur ontdekken. Plezier hebben in een vertrouwde omgeving stimuleert hun persoonlijk groei. Bij ons krijgt je kind de kans om met een nieuwsgierige, open blik en vol verwondering de wereld tegemoet te treden.

Veilige en vertrouwde kinderopvang

Werken aan kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is? Bij Wiedewei zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over. Je kindje is letterlijk in veilige, professionele handen.

Pedagogische visie van Wiedewei

Wanneer je kiest voor kinderopvang, dan wil je dat je zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. Wil je meer weten over de pedagogische visie van Wiedewei?

De organisatie

Bestuurder
Elly Brand

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Verder hebben zij als taak het met raad ter zijde staan van de bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:

Stephan Buijsse, voorzitter
Leo de Bakker
Olaf McDaniel
Els Groenewoud
Lou Corsius

2020 – Wiedewei Ouddorp – BSO – Zomer (21)

Meer over Wiedewei

Wiedewei is de groene tak van opvang binnen kinderopvangorganisatie Kibeo. Wil je meer weten over ons? Neem dan ook eens een kijkje op kibeo.nl.

Organogram
Klik hier voor het organogram van Kibeo.

Jaarverslag
Blik terug en kijk vooruit met Kibeo’s jaarverslag van 2022.

Jaarrekening
De jaarrekening van Kibeo is op te vragen via [email protected].

Voorwaarden
Op onze diensten zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang van toepassing. Je leest ze hier.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de opvang bij Wiedewei? Misschien staat hij wel tussen onze veelgestelde vragen. Zo niet, dan kun je altijd contact met ons opnemen via [email protected] of bel (0113) 760 250.

Ga naar veelgestelde vragen