23 Den Hout-21 23 Den Hout-21

De kracht van Wiedewei

Kwaliteit bij Wiedewei

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Je wilt natuurlijk het beste voor je kind. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is? Laat je eens rondleiden op een vestiging, bekijk op welke manieren je opvang samenwerkt met andere organisaties of controleer aan welke eisen je  opvangorganisatie voldoet. Zo kun je een goed beeld krijgen waar de organisatie van je keuze voor staat. We vertellen je graag meer over de kwaliteit bij Wiedewei.

GGD inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteitseisen kinderopvang, de GGD voert deze controles uit. Alle kinderdagverblijven van Wiedewei worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd en gecontroleerd. Zij letten onder andere op ouderparticipatie, de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en huisvesting. Ook het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid is belangrijk. Al onze vestigingen zijn goedgekeurd door de GGD

Onze pedagogisch medewerkers

Je kind is letterlijk in veilige, professionele handen. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen en hebben allemaal een BHV-diploma.

Kibeo Academie
Wij hebben een eigen intern opleidingsprogramma; De Kibeo Academie. Iedereen die bij ons werkt, volgt jaarlijks een aantal cursussen, waarmee de vakkennis wordt verdiept en aangevuld. Zo waarborgen wij dat de groepsleiding altijd werkt met de laatste inzichten over opvoeding en verzorging van kinderen. Een aantal van deze modules is verplicht vanuit de Wet Kinderopvang, zoals BedrijfsHulpVerlening, Eerste Hulp Bij Kinderen, en Veiligheid en Gezondheid. Speciaal voor de pedagogisch medewerkers van Wiedewei zijn er nog aanvullende modules.

23 Ouddorp Molentienden 5 -27

Intern Begeleider Kinderopvang

Bij alle vestigingen van Wiedewei kan een Intern Begeleider (IB’er) Kinderopvang worden ingezet. De IB’er Kinderopvang levert een grote bijdrage aan de zorg die Wiedewei biedt aan de kinderen.

De IB’er Kinderopvang begeleidt en coördineert de zorg voor kinderen en ondersteunt pedagogisch medewerkers in de begeleiding van kinderen. Daarvoor werkt de IB’er kinderopvang een aantal uur mee op de groep, waardoor de een hechtere band met zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers kan ontstaan.

De IB’er Kinderopvang houdt ook contact met andere (zorg)organisaties zoals de jeugd-verpleegkundige of het CJG. Daarnaast zorgt de IB’er Kinderopvang voor de vertaling van Wiedewei’s pedagogisch beleid naar de dagelijkse praktijk op de groep. Zo blijft de kennis van het pedagogisch beleid bij de pedagogisch medewerkers up-to-date, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de opvang.

 

Rol en inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. Zo is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker verplicht. Deze medewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de opvang. Zij hebben twee belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coachen ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Meer over de rol en inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bij Kibeo en Wiedewei lees je via onderstaande link.

Meer over de pedagogisch beleidsmedewerker

Veiligheid binnen- en buitenruimtes

Je vindt bij ons alleen gecertificeerde spel- en gebruiksmaterialen. Gebouwen, ruimtes en materialen, ook speeltoestellen, worden regelmatig gekeurd door bevoegde instanties.

Groen cement

Wiedewei is trots op het kwaliteitsmerk van Stichting Groen Cement op een aantal van onze vestigingen. Stichting Groen Cement werkt sinds 2009 aan de verbinding van kinderen en natuur binnen de kinderopvang. Natuurbeleving en buiten spelen zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn de volwassenen van morgen en natuur is de basis van ons bestaan. Daarom; Alle kinderen naar buiten, natuurinclusief.

Gezonde kinderopvang

Wanneer jonge kinderen gezond opgroeien en een gezonde leefstijl aanleren, hebben zij een grotere kans om ook op latere leeftijd gezond te zijn en te blijven. Wiedewei is onderdeel van de Gezonde Kinderopvang. Bij Wiedewei hebben we oog voor gezonde voeding, voldoende beweging, gezond gewicht en aandacht voor kindveiligheid. We betrekken jou en je kind bij onze gezonde keuzes en leefstijl. Zo proberen wij jullie beide te informeren en voor te leven om zowel jou als je kind laagdrempelig te inspireren om zelf ook de gezonde keuzes te (gaan) maken.

Geschilvrij in 2022

Er zijn in 2022 geen geschillen gemeld bij de Geschillencommissie door klanten van Kibeo en Wiedewei. Voor alle vestigingen heeft Kibeo en Wiedewei daarom een geschilvrij certificaat ontvangen.

Als je eens iets minder tevreden bent

Het kan voorkomen dat je eens minder tevreden bent. Heb je een klacht? Bespreek dit dan eerst met je Vestigingsmanager. Kom je er niet uit, laat je klacht dan aan ons weten via het klachtenformulier. Wij behandelen je klacht volgens het interne klachtreglement.

Kom je er met Kibeo niet uit, dan kan je contact opnemen met de geschillencommissie. In de algemene voorwaarden van de branche staat meer informatie over de externe klachtenprocedure.

Heb je geen klacht, maar een signaal of verbeterpunt? Dit horen we graag. Vul ons verbeterformulier in.