MJL_1246 kopiëren2 (Groot) MJL_1246 kopiëren2 (Groot)

Ouderbetrokkenheid

Actief ouderbeleid

Wiedewei voert een actief ouderbeleid (lees: beleid ouderraadpleging). Je kunt op diverse manieren meepraten en -denken over de opvang. Naast het dagelijkse contact met de pedagogisch medewerkers zijn er diverse locatieouderraden en er is een Cliëntenraad actief. Ook vragen wij regelmatig om je mening door middel van klanttevredenheidsonderzoeken of evaluaties. Lees hieronder meer over de ouderraden en Cliëntenraad.

De Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad (CR) zijn ouders die gebruikmaken van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peutergroep voor de opvang van hun kind(eren). De CR behartigt de belangen van ouder en kind. Daarnaast adviseert zij de bestuurder over alles wat direct of indirect van invloed is op de kwaliteit van de opvang. Het kan zijn dat je vragen hebt, waarop de pedagogisch medewerkers of de mensen van het Centraal Kantoor niet direct antwoord kunnen geven. De CR is dan je aanspreekpunt. Als je signalen hebt, kun je deze kenbaar maken aan de CR. De CR zorgt voor een goede communicatie en is  aanspreekpunt van de locatie ouderraden.

Stuur je vraag/signaal naar [email protected].

Lees hier het reglement van de Cliëntenraad

Samenstelling van de Cliëntenraad:

Voorzitter: Angelique den Boer
Vice-voorzitter: Ilona van Lieren
Secretaris: Wendy van Oevelen
Lid: Marlies van Ravenswaaij-Bernart
Lid: Edith van Dijke-van den Bersselaar
Lid: Mirjam Dek
Lid: Annelies Buitenkamp
Lid: Michelle Both-Apperloo
Lid: Jacco van der Borgt

Wil je lid worden van de Cliëntenraad of wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op via [email protected].

Denk mee via het Klantenpanel

Het klantenpanel bestaat voornamelijk uit betrokken ouders. Een aantal keer per jaar wordt hen vaak digitaal een keuze, stelling of zelfs dilemma voorgelegd. Zij voorzien ons van input, feedback en advies. Dit helpt ons soms makkelijker een keuze te kunnen maken. Zo wordt het voor ons duidelijker wat onze doelgroep belangrijk vindt bij een bepaalde vraag of kwestie.

Wil jij deel uitmaken van ons klantenpanel? Stuur dan een mail naar [email protected].

Locatie ouderraad

Vrijwel elke vestiging heeft een Locatie ouderraad (LOR). Ook bij een vestiging waar geen LOR aanwezig is, kan jij je als ouder opgeven als lid. Bij twee leden of meer wordt dan een ouderraad gevormd. Als lid van de ouderraad praat en denk je mee over zaken die te maken hebben met de opvang op de locatie en help je mee met het organiseren van speciale activiteiten.

Wat doet de LOR richting de Cliëntenraad (CR)? De LOR kan de CR machtigen voor het adviesrecht op het algemene beleid van Kibeo. De CR houdt de LOR’en op de hoogte van zijn activiteiten.

Wil je lid worden van de Locatie ouderraad op je vestiging? Vraag de pedagogisch medewerker om meer informatie. Lees hier het reglement van de Locatie Ouderraden.

Meer informatie over de rol van ouders in de kinderopvang lees je op de website van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.

Lees het reglement van de Locatie Ouderraden