2020 – Wiedewei Ouddorp – BSO – Zomer (85) 2020 – Wiedewei Ouddorp – BSO – Zomer (85)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de opvang bij Wiedewei? Misschien staat hij wel tussen onze veelgestelde vragen. Zo niet, dan kun je altijd contact met ons opnemen via [email protected] of bel (0113) 760 250.

Meest gestelde vragen over

Het kan voorkomen dat je eens minder tevreden bent. Heb je een klacht? Bespreek dit dan eerst met je Vestigingsmanager. Kom je er niet uit, laat je klacht dan aan ons weten via het klachtenformulier. Wij behandelen je klacht volgens het interne klachtreglement.

Kom je er met Wiedewei niet uit, dan kan je contact opnemen met de geschillencommissie. In de algemene voorwaarden van de branche staat meer informatie over de externe klachtenprocedure.

Heb je geen klacht, maar een signaal of verbeterpunt? Dat horen we graag, dit geeft ons namelijk de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Vul ons verbeterformulier in.

Je vindt de contactgegevens van de vestiging van je kind op de vestigingspagina op wiedewei.nl.

Ja, dit geldt voor bepaalde Dagopvang pakketten.
Heb je gekozen voor de mogelijkheid ‘Dagopvang – Past bij jou’ waarbij je meer dan 40 weken en minder dan 52 weken opvang afneemt, dan heb je een aantal weken geen opvang. Jij kiest zelf welke weken dit zijn. Dit kan tijdens schoolvakanties, maar het mag ook tijdens de schoolweken.

Je vindt de jaaropgave van je opvang over het voorgaande opvang jaar in maart in  het ouderportaal

We begrijpen dat je in zulke situaties veel zaken moet regelen. We proberen het daarom zo makkelijk mogelijk voor jullie te maken. Wat wij moeten weten is wie de betalende partner wordt. Hiervan hebben we van beide ouders per mail toezegging nodig. Wijzigt de betalende ouder in de nieuwe situatie, dan hebben we het bijbehorende IBAN-nummer, het eventuele nieuwe huisadres en een opnieuw ingevuld SEPA-formulier nodig. We geven de situatie ook altijd door aan de pedagogisch medewerker van je kind. Zij kan hier op pedagogisch vlak aandacht aan besteden. We helpen je kind zo in deze periode.

Een wijziging van rekeningnummer kan je niet zelf wijzigen via het ouderportaal. Je geeft dit per mail aan ons door. Heb je een automatische incasso afgegeven, vul dan het SEPA-formulier opnieuw in en mail dit dan meteen mee.

Bekijk je factuur in het ouderportaal, wellicht heb je afgelopen tijd incidenteel extra afgenomen? Klopt het niet, neem dan contact op met de afdeling Klantrelatie. Dit kan telefonisch, per mail of via de chat op de website. Zij helpen je verder.

Wil je geen automatische incasso afgeven, dan is dat mogelijk. We brengen hiervoor mogelijk administratieve kosten in rekening, zie reglement. We verwachten dan ook dat elke maand tijdig je factuur overmaakt.

In de laatste week de maand wordt de factuur van de opvang geïncasseerd. We incasseren voorafgaand van de opvangmaand. Dit doen we om aan te sluiten op het moment dat je kinderopvangtoeslag ontvangt, deze ontvang je namelijk ook voorafgaand aan de maand.

Stuur je volledig ingevulde SEPA-formulier voor de 10de van de maand naar ons, dan is deze op tijd voor de eerstvolgende incasso. Anders vragen we je nog een laatste keer de factuur zelf over te maken.

Wanneer je kiest voor Wiedewei, krijg je van ons een overeenkomst voor de opvang van je kindje. Bij de overeenkomst ontvang je een SEPA-formulier. Via zo’n formulier geef je Wiedewei een machtiging om maandelijks de factuur voor kinderopvang af te schrijven. Vul dit formulier volledig in en teken de overeenkomst, dan geef je toestemming om maandelijks de factuur af te schrijven.
Ben je het SEPA-formulier kwijt of wil je alsnog een machtiging afgeven? Vraag deze aan via [email protected].

Ons IBAN- nummer is: NL93RABO0387389512

Wanneer je gebruikmaakt van Internet Explorer, is het mogelijk dat de link niet opent. Open daarom de link met een andere browser dan Internet Explorer, zoals Google Chrome of Safari.

Dit hangt ervan af of we een vervoerstraject hebben vastgesteld tussen de BSO en de betreffende school. Bekijk hier de vervoerstrajecten.

Je kind speelt bij zijn of haar vestiging in een vaste groep. Hier spelen hun vriendjes en vriendinnetjes en werken hun bekende pedagogisch medewerkers. Het kan voorkomen dat je kind in een andere groep dan zijn of haar vaste groep wordt opgevangen. Door het ondertekenen van de opvangovereenkomst geef je hier toestemming voor.

Uitzonderingen spelen in vaste groep
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er aan het begin van de dag, aan het einde van de dag of op rustige dagen minder kinderen spelen bij de opvang. Op deze momenten zijn er soms minder groepen op je vestiging. We vangen de kinderen dan samen op in één andere groep dan de vaste groep van je kind. Zo heeft je kind meer vriendjes om mee te spelen op rustige dagen/dagdelen. Dit doen we natuurlijk alleen als de maximale groepsgrootte hierdoor niet wordt overschreden.

Het kan zijn dat de pedagogisch medewerker van de groep van je kind nog niet of niet meer aanwezig is. In dat geval is er een andere vaste kracht van het team aanwezig. Deze pedagogisch medewerker is voor je kind ook een bekend en vertrouwd gezicht.

De minimale afname bij de BSO is vanaf 2 uur per keer, daarna per half uur. Bekijk hier al onze pakketten.

Bij Wiedewei betaal je alleen luiers op het moment dat je kindje ze nodig heeft. Je kiest als je je kind inschrijft voor opvang of je luiers afneemt. De prijs voor luiers komt bovenop je uurtarief. Op het moment dat je kind zindelijk is of wanneer je luiers van thuis meegeeft, laat je dit aan ons weten. De luiers worden dan met ingang van de volgende maand niet meer gerekend.

We begrijpen dat het voor jou en je kindje best spannend kan zijn om voor het eerst naar de opvang te komen. Je kindje kan daarom twee keer komen wennen, zo kunnen jullie zien of Wiedewei bij jullie past.

Dit is mogelijk, je aanvraag wordt op de (slapende) aanmeldlijst geplaatst, dit betekent dat je niet actief benaderd wordt voor de opvang van je kind. Je neemt zelf contact op wanneer je behoefte hebt aan opvang.

Het is mogelijk dat er op de vestiging van je voorkeur geen ruimte is. We kijken samen naar een alternatief, misschien zijn er andere dagen mogelijk of is er een vestiging in de buurt. Het is het handigste als je even belt, we kijken dan meteen naar de mogelijkheden.

Via onze site kan je een persoonlijke netto kostenberekening invullen. Je vergelijkt zo gemakkelijk pakketten en verschillende opties. Je kan natuurlijk ook bellen, mailen of chatten. We adviseren dan welk pakket het beste bij je past. Bereken je kosten hier.

Inschrijven bij Wiedewei is helemaal gratis!

Wanneer je werkloos raakt, heb je nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor kan je kind gewoon blijven spelen in de vertrouwde omgeving met zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes en heb jij de tijd om op zoek te gaan naar een andere baan. Dat is fijn voor jou en je kind! Geef binnen 4 weken nadat je werkloos wordt deze wijziging door aan de Belastingdienst. Het beste kan je hiervoor bellen naar de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Zij kijken dan naar jouw persoonlijke situatie en rekenen uit op hoeveel opvanguren je recht hebt.

Heb je binnen drie maanden geen nieuwe baan, dan heb je geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Heb je alle opvanguren in de periode van drie maanden gebruikt? Dan zijn je uren op en zet je de kinderopvangtoeslag stop. Heb je nog opvanguren over? Dan mag je deze tot het einde van het jaar opmaken. Daarna zet je de kinderopvangtoeslag stop via toeslagen.nl

Rekenvoorbeeld dagopvang
Je wordt op 1 februari werkloos. Als je kind naar de dagopvang gaat, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag tot 1 mei. Dat zijn in totaal 18 weken. Stel dat je gemiddeld 25 uur per week werkte, dan heb je voor die 25 uur per week nog recht op toeslag. Als je kind bij de dagopvang speelt, dan heb je recht op een tegemoetkoming van 140 procent van de gewerkte uren. Dus 18 (weken) x 25 (aantal gewerkte uren) x 140 procent (tegemoetkoming gewerkte uren) = 630 uur. Dat is het maximale aantal opvanguren waar je recht op hebt.

De kosten voor dagopvang ‘Past bij jou’ 40 weken en de ouderbijdrage voor opvang voor je peuter worden voor bestaande overeenkomsten verspreid over 10 maanden. In de zomermaanden ontvang je geen factuur. In de maanden juni en juli vindt geen facturatie plaats over de maanden juli en augustus. Het is mogelijk om je toeslag hierop aan te laten sluiten. Hoe je dat doet, zie je hier voor de dagopvang.
Je kunt er ook voor kiezen om je facturatie aan te passen naar 12-maanden zodat je iedere maand een factuur ontvangt. Neem hiervoor contact op met de afdeling Klantrelatie via [email protected].

Ik heb een partner en één van onze beide is niet werkzaam, heb ik dan ook recht op toeslag?
Ik of mijn partner werkt op basis van 0-uren. Hebben we nu wel recht op kinderopvangtoeslag?
Wil je weten of je in aanmerking komt voor toeslag of wil je het aanvragen, kijk dan op toeslagen.nl.

Kinderopvangvestigingen die voldoen aan wet- en regelgeving worden geïnspecteerd door de GGD. Wanneer de vestiging voldoet aan de eisen, wordt deze opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Je ontvangt alleen kinderopvangtoeslag als de organisatie waar je opvang hebt hierin staat. Alle vestigingen van Kibeo voldoen aan de wet- en regelgeving en vind je terug in het register. Elke opvangvorm per vestiging heeft een uniek nummer. Je vindt dit nummer op je overeenkomst, op de vestigingspagina op wiedewei.nl bij contactinformatie of op de site van het LRK.

Als jij en je partner allebei werken, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Je krijgt soms tot wel 70% van de kosten terug. De tarieven bij Kibeo zijn bruto tarieven, hierover ontvang je nog kinderopvangtoeslag. Als we spreken over netto kosten, dan is de kinderopvangtoeslag hier al vanaf gehaald. Voor meer informatie en het aanvragen van toeslag kijk je op toeslagen.nl.

Je vakantieuren spreek je af per kalenderjaar, deze kun je niet meenemen. Je spreekt bij het begin van je opvang met Klantrelatie het aantal uur vakantie dat je per jaar nodig hebt. Hou hierbij rekening met je eigen vakantie, waardoor je geen uren nodig hebt. Of studiedag van school waarbij je wel opvang nodig hebt. De kosten hiervoor worden verspreid over heel het jaar, zo ontvang je niet opeens een hogere factuur. Heb je tijdens het jaar vakantieuren te weinig gehad? Neem aan het eind van het jaar contact op en laat je vakantieuren voor het komende jaar ophogen, dan worden de kosten van deze uren meteen vanaf de start over het jaar verspreid. Kom je in de loop van het jaar vakantieuren te kort en laat je ze ophogen, dan worden deze nieuwe uren verdeeld over de resterende maanden van het jaar.

Vakantieuren naar rato
Mocht je halverwege het jaar BSO met vakantieopvang nodig hebben, dan krijg je vakantieuren naar rato.

Elke vakantie zijn er meerdere vestigingen per regio geopend. Hier zie je welke vestigingen geopend zijn.

Je kunt je kind via het ouderportaal aanmelden voor de GroenmiX. Wil je tijdens de vakantie naar een andere vestiging of is de vestiging waar je tijdens de schoolweken BSO hebt, niet geopend? Dan kun je je aanmelden op een andere vestiging die wel geopend is tijdens de vakantie.

Een aantal weken voor aanvang van de vakantie ontvang je van ons een mail om je erop te attenderen dat je je kind(eren) kan inschrijven. Digitaal inschrijven is mogelijk tot één week voor de vakantie, daarna is inschrijven alleen telefonisch nog mogelijk. We garanderen dan niet dat je kind(eren) op de vestiging van je keuze opgevangen kan worden. Natuurlijk kijken we wel altijd mee naar een passend alternatief.

De vestigingen die tijdens de vakantie open zijn, zijn geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Het GroenmiX-programma start om 10 uur. Je kunt GroenmiX kiezen in hele dagdelen van 5,5 uur of hele dagen.

Je kunt dit het beste navragen bij de afdeling Klantrelatie via 0113-760 250 of e-mail [email protected].

Dit kun je opvragen bij de afdeling Klantrelatie.

Je geeft de tag terug aan de pedagogisch medewerker van je kind. De medewerkers van de vestiging geven door dat je deze hebt ingeleverd. Wanneer alle tags zijn ingeleverd, ontvang je de maand erop de betaalde borg terug.

Wordt je kind 4 jaar, dan loopt de opvang van Wiedewei automatisch af, je hoeft dit niet door te geven. Wil je tussentijds opzeggen, dan kun je dit doen via de afdeling Klantrelatie. Je hebt een maand opzegtermijn. Laat ons vooral weten waarom je opzegt, was bijvoorbeeld iets niet naar wens? We krijgen graag de kans onze dienstverlening hierop aan te passen.

Meld je kind altijd aan voor de GroenmiX, ook als je gebruikmaakt van het BSO-pakket inclusief flexibele vakantieuren. Via deze handleiding lees je hoe je dit doet. Lukt het aanmelden niet via het ouderportaal, neem dan contact op met de afdeling Klantrelatie. Je kunt geen GroenmiX aanvragen via de pedagogisch medewerkers van je vestiging.

Binnen Wiedewei werken we niet met ruildagen. In plaats daarvan ontvang je afwezigheidstegoed voor een afgemelde opvangdag, dat je naar wens kan inzetten. Dit werkt als volgt:

  • Je meldt je kind af voor de dag waarop je geen opvang nodig hebt, dit kan maximaal vanaf 6 weken voor de geplande opvangdag.
  • Voor de afgemelde uren ontvang je afwezigheidstegoed.
  • Dit tegoed kun je in uren inzetten gedurende het gehele kalenderjaar, met uitzondering tijdens de GroenmiX wanneer je BSO hebt. Aan het eind van het jaar vervalt het resterende tegoed.
  • Via de knop ‘agenda’ kun je vanaf maximaal 10 werkdagen van tevoren extra opvang aanvragen.
  • Kies er  bij je aanvraag bij betaling voor om je afwezigheidstegoed in te zetten.
  • De vestiging beoordeelt of je aanvraag binnen de bezetting past en keurt deze goed of af.

Let op: Voor het afwezigheidstegoed gelden een aantal voorwaarden. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van je opvangpakket hoeveel uur je maximaal per jaar kunt afmelden in ruil voor afwezigheidstegoed. Meer informatie over het afwezigheidstegoed lees je in onze voorwaarden.

Om geen informatie te missen, ontvang je in het ouderportaal standaard een aantal notificaties op je smartphone en in je mailbox.  Bijvoorbeeld als een pedagogisch medewerker een nieuw dagverslag of een foto van je kind heeft geplaatst. Als je geen meldingen wilt ontvangen, kun je deze uitzetten. Open hiervoor de Ouderapp of ga via je browser naar het ouderportaal. Ga vervolgens naar Account > Notificaties en wijzig je instellingen.

De app van KidsKonnect heet OuderApp. Via deze app kun je ook alles regelen, handig!
Je kunt de app downloaden op je smartphone of tablet via Google Play of de App Store.
Mogelijk wordt er de eerste keer ook gevraagd om een url in te vullen. Dit is kibeo.ouderportaal.nl.
In de handleiding lees je meer over de OuderApp.

Als je klant wordt bij Wiedewei, dan wordt er automatisch een account voor het ouderportaal voor je aangemaakt. Je ontvangt een mail waarmee je je account kunt activeren, je hoeft alleen zelf een wachtwoord te verzinnen en te onthouden.  Als wij twee e-mail adressen van ouders/verzorgers hebben, dan ontvangen beiden een aparte e-mail.

Heb je geen e-mail ontvangen of heb je problemen met inloggen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Vanaf 1 januari 2022 kun je altijd terecht bij de BSO bij een studiedag van school. We vragen je wel om vooraf aan te melden, zodat we weten of we kinderen kunnen verwachten. Aanmelden kan tot één week van tevoren via het ouderportaal. Heb je op die dag al BSO, dan worden alleen de extra uren opvang verrekend met je vakantieuren of achteraf in rekening gebracht.

Wiedewei mag twee dagen per jaar sluiten voor een studiedag voor onze medewerkers. Meestal maken we hier slechts één (mid)dag gebruik van. We doen dit om de deskundigheid van onze medewerkers te bevorderen. Elk jaar kiezen we een andere dag van de week als sluitingsdag zodat je als ouder hier niet elk jaar mee geconfronteerd wordt.

Organisatiegebonden sluitingsdagen
Verder sluit Wiedewei maximaal twee organisatiegebonden dagen per jaar. Dit zijn dagen die een feestdag verbinden met het weekend. Heb je eigenlijk opvang op deze organisatiegebonden sluitingsdagen, dan kun je deze dagen ruilen (mits je voldoet aan de voorwaarden die gelden voor ruilen).

We maken deze sluitingsdata minstens twee maanden van tevoren bekend, zodat je voldoende tijd hebt om een alternatief te regelen. We maken dit bekend via (digitale) mailing en wiedewei.nl.

Voor verdere uitleg van de mogelijkheid tot ruilen, zie onze voorwaarden.

Deze dagen en alle andere nationale feestdagen zijn verdisconteerd in het tarief, daarom kun je deze dagen niet ruilen en wordt er geen restitutie verleend voor de opvang op deze dag.

Meld je kind wanneer hij of zij ziek is altijd z.s.m. af bij de pedagogisch medewerker van je vestiging of via het ouderportaal. .
Vanaf 1 januari 2022 ontvang je voor de afgemelde opvangdag de uren in afwezigheidstegoed. Dit tegoed kan je in uren inzetten, gedurende het gehele kalenderjaar.

Incidenteel extra opvang binnen de standaard openingstijden is mogelijk voor het uurtarief dat hoort bij het opvangpakket Past bij jou. Je vraagt extra opvang aan via het ouderportaal of bij de pedagogisch medewerker van je kind. Zij kijken dan of er ruimte is op de groep voor de dag dat je kind wil komen spelen.
Gaat je kind naar de dagopvang, dan worden deze uren in eerste instantie achteraf in rekening gebracht. Gaat je kind naar de BSO, dan worden deze verrekend met vakantieuren. Heb je geen of onvoldoende vakantieuren in je pakket, dan worden ze ook achteraf in rekening gebracht.

Komt je kind een keer niet naar de opvang of heb je een keer op een andere dag opvang nodig? Dan heb je de mogelijkheid om deze dag te ruilen. Vanaf 1 januari 2022 verruimen we onze ruilservice. Je ruildagen zetten we om in een afwezigheidstegoed. Dit tegoed kan je in uren inzetten, gedurende het gehele kalenderjaar. Aan het eind van het jaar vervalt het tegoed dat je nog had. Zo wordt het ruilen een stuk flexibeler!
Voor het afwezigheidstegoed gelden een aantal voorwaarden, zoals het maximaal aantal uren dat je kan inzetten en de aanvraag voor het inzetten van je tegoed. Meer informatie over het afwezigheidstegoed lees je daarom in de voorwaarden.