MJL_0346 MJL_0346

Wanneer je kind extra aandacht nodig heeft

De beste zorg bied je samen

Wanneer je kind naar de opvang komt, krijgt hij of zij een persoonlijke mentor. Voor je kind is dit vaak een vaste medewerker, een vertrouwd gezicht. Het mentorschap werkt op twee manieren; je kind kan bij de mentor terecht wanneer hij of zij eens wat minder lekker in zijn of haar vel zit. Andersom kent de mentor je kind door en door en volgt de ontwikkeling op de voet.

De ontwikkeling van je kind wordt voortdurend gemonitord

Onze pedagogisch professionals zijn erin getraind om de ontwikkeling van je kind te monitoren en te kijken of er behoefte is aan meer oefeningen, structuur of juist uitdaging. We doen dat door KIJK! een methode om de ontwikkeling van je kind op 11 verschillende gebieden in kaart te brengen. We kijken waar je kind qua ontwikkeling zit in verhouding met leeftijdsgenootjes; een stukje voor of achter. Daarnaast gebruiken we op sommige vestigingen KidsKonnect Kindvolgsysteem om de ontwikkeling van je kind te volgen.

Loopt je kind te veel achter op een bepaald gebied, dan kan het zijn dat hij of zij wat extra’s nodig heeft. Is dit bij jouw kind het geval, dan gaat de mentor allereerst een gesprek met jou aan. Wanneer er daadwerkelijk een zorgbehoefte is, dan zorgen wij ervoor dat je kind de juiste zorg, op het juiste moment van de juiste mensen krijgt.

Samenwerken met specialisten

Om die beste zorg te kunnen bieden, zoeken we samenwerking met mensen die hierin gespecialiseerd zijn; Jeugdgezondheidszorg (JGZ) of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). We begrijpen het best overweldigend kan zijn om met al die instanties te maken te krijgen. Dankzij onze goede contacten begeleiden wij je daarin. Bij elke stap betrekken we jou; de beste zorg bied je namelijk samen.

Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen kinderopvang aan de kunnen bieden. Daarom bieden we, net zoals basisscholen passend onderwijs, passende opvang.

Op welke manier helpen we allemaal?

  • Kinderen die met hun gezin naar Nederland zijn gevlucht, kunnen zich onveilig voelen. Dit wordt versterkt doordat kinderen geen Nederlands kunnen. In een specifieke situatie heeft de Intern Begeleider van Kibeo dit kindje individueel begeleid. Toen het kind zich veiliger ging voelen, kwam ook de taalontwikkeling op gang.
  • Soms kunnen kinderen wat betreft taalontwikkeling en emotionele veiligheid nog net niet naar de basisschool wanneer het vier jaar wordt. Dat is geen probleem, kinderen kunnen in dat geval wat langer op de kinderopvang blijven. Naar school gaan wordt dan langzaam opgebouwd en in combinatie met de kinderopvang. Zo ging een kindje dat met 4 jaar nog niet helemaal op het basisschoolniveau was, uiteindelijk bij 4 jaar en 9 maanden alle dagen naar de basisschool.
  • Wanneer een kind achterloopt in de taalontwikkeling, is het mogelijk om in overleg met de ouders, Auris laten observeren. Na een observatie en gesprek met de ouders wordt er een behandelingstraject ingezet voor het kind. Wanneer het kind dan naar de basisschool kan, wordt de behandeling van Auris daar voortgezet. Auris is een organisatie die gespecialiseerd is in extra ondersteuning in spraak, taal en gehoor.