23 Den Hout-15 23 Den Hout-15

Het verhaal van Wiedewei

Het verhaal van Wiedewei 

Het verhaal van Wiedewei wordt weergegeven in de honingraat, waarin zes hoofd onderwerpen centraal staan. Op deze manier leer je Wiedewei kennen.

De wereld vraagt om een generatie die weet wat de natuur en samenleving nodig hebben. Kinderen die opgroeien tot bewuste en sociale volwassenen, met oog voor hun leefomgeving en respectvol in de omgang. Die vol zelfvertrouwen opgroeien tot ambassadeurs van een duurzame toekomst.  

Ontwerp zonder titel

De wereld vraagt om een generatie die weet wat de natuur en samenleving nodig hebben. Kinderen die opgroeien tot bewuste en sociale volwassenen, met oog voor hun leefomgeving en respectvol in de omgang. Die vol zelfvertrouwen opgroeien tot ambassadeurs van een duurzame toekomst.  

Bij Wiedewei gaan kinderen met verwondering en aandacht buiten op avontuur. Natuurlijke materialen stimuleren hun creativiteit, fantasie en samenspel met leeftijdsgenootjes. We zaaien en oogsten in de moestuin en ervaren nieuwe smaken door gezonde maaltijden. In de ontspannende buitenlucht gaan we op ontdekkingstocht en komen we tot rust.  

 Zo ontwikkelen kinderen zich met liefde voor de natuur en oog voor hun leefwereld. Hiermee draagt  

Ronddwalen in de struiken, spelen in de modder, verhalen komen tot leven in een eigen gebouwde hut. Wiedewei creëert deze momenten van verwondering met een buitenbeleving, vol ontdekkingen en ruimte voor de natuur. Kinderen krijgen alle vrijheid voor eigen creativiteit, vrolijke avonturen en heerlijke rustmomenten.  

Bij Wiedewei zijn duurzaamheid, groen, mens en dier verweven in alles wat je ziet en beleeft. Zo ontdekken kinderen steeds meer de waarde van de natuur. De vrije omgeving stimuleert kinderen om op een gezonde en natuurlijke wijze te groeien in hun persoonlijkheid en zelfvertrouwen. Ook de ontwikkeling van motoriek en taal krijgt in de natuurlijke omgeving een boost.   

Bij Wiedewei ontstaat spel natuurlijk en samen met Spruit. Kinderen werken samen en maken zo sociale vaardigheden makkelijk eigen. De pedagogisch medewerkers zien waar ieder kind behoefte aan heeft en bieden een helpende hand waar dat nodig is.   

Tumbnail

Natuurbeleving

Bij Wiedewei is een kind elke dag veel buiten om te spelen, te onderzoeken, te verwonderen, te ontdekken en te leren. Door op jonge leeftijd natuurervaringen op te doen, krijgt een kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen vanuit een zintuigelijke belevenis van zachte prikkels, zoals het ritselen van bladeren, het kriebelen van gras of het zoemen van een bij. Prikkels die de ontwikkeling stimuleren en de ontwikkeling van zintuigen verfijnen. Kennis maken met de natuur is onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling van een kind. Bij Wiedewei stimuleren we deze groene ontwikkeling van een kind .  

Het ritme van de natuur is iets dat niet beïnvloedbaar is. Bij Wiedewei omarmen we de natuur en de terugkerende fases en ritmes hierin. Denk hierbij aan het vallen van het blad, het zaaien, verzorgen en oogsten in onze moestuin en het ritme van de dag . Een kind ontwikkelt zich ook volgens een eigen ritme en tempo. Al van jongs af aan is het biologische proces van voeden, verzorgen en slapen duidelijk herkenbaar.  

In alle ontwikkelingsfases omarmen wij de natuurlijke drang tot leren en ontdekken van een kind. De pedagogisch medewerker kijkt en luistert naar het kind vanuit rust, aandacht en vertrouwen en stemt daar het eigen handelen op af ii.  

Natuurgerichte ontdekkende houding
Wanneer je als pedagogisch medewerker bij Wiedewei werkt, dan verwachten we, naast een kindgerichte houding ook een natuurgerichte houding. Dat jij het als een uitdaging en jouw taak ziet om je samen met de kinderen te verwonderen over de natuur in jullie nabije omgeving. Dat jullie samen op ontdekking gaan en nieuwsgierig zijn naar alles wat je tegenkomt op jullie avonturen. Dat je kinderen stimuleert om te ontdekken en op onderzoek uit te gaan. Dat je hen prikkelt om de natuur te beleven door samen van de wereld te genieten met al je zintuigen.  

…Door te luisteren naar het lied van de vogel in de boom, 
…te ruiken aan de geuren van jullie zelf gezaaide kruidentuin, 
…te voelen aan het natte gras 
…en te kijken naar de sprinkhaan die zijn weg vind door jullie tuin.
Kortom, door samen te ‘zijn’ in jullie natuur!